02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น HelloGold 9.9

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น HelloGold 9.9

 1. รายละเอียดย่อ
  1. โปรโมชั่น HelloGold ‘9.9’ (“โปรโมชั่น)e Promotion”) จัดและสนับสนุนโดยบริษัทฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โปรโมชั่นนี้มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (“เงื่อนไขและข้อกำหนด”)
  2. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ
  1. โปรโมชั่นนี้เปิดให้สิทธิเข้าร่วมแก่ผู้ใช้งาน HelloGold ทุกคน (“ผู้เข้าร่วม”)
  2. เพื่อหลีกเหลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน กรุณาอ้างอิงถึง FAQ ในการจำกัดจำนวนเงินของธุรกรรม
  3. พนักงานของบริษัท HelloGold ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 3. ระยะเวลาร่วมโปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นจะเริ่มระหว่างเวลา 1:00:00 am ของวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงเวลา 11:59:59 pm ของวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามเวลาประเทศไทย (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”)
  2. ธุรกรรมที่ทำก่อนหรือหลังระยะเวลาโปรโมชั่นจะไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
  3. HelloGold ถือสิทธิในการปรับเปลี่ยน ขยาย และลดระยะเวลาโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 4.  รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมจะต้องออมทองอย่างน้อย มูลค่า 1,000 บาท ผ่านการ “ซื้อทอง” โดยไม่จำกัดว่ากี่ครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  2. เพื่อเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การซื้อทองจะทำได้ผ่านการเติมเงินเข้ากระเป๋า HelloGold Wallet เท่านั้น การซื้อทองผ่านแผนการออมแบบ SmartSaver ไม่ถือว่าเป็นการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
  3. การออมทองขั้นต่ำที่ 1,000 บาท สามารถทำได้ไม่จำกัดครั้ง โดยบริษัทฯ จะนับยอดรวมของการออมทองในระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นเพื่อทำการคำนวณหาผู้ที่ออมมากที่สุดในระยะเวลาที่กำหนด (“การเข้าร่วมโปรโมชั่นที่สำเร็จ”)
  4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมทำการออมต่ำกว่า 1,000 บาท แต่สามารถออมทองหลายครั้งในระยะเวลาโปรโมชั่นเพื่อให้ถึงมูลค่า 1,000 บาท หรือมากกว่า อาทิเช่น ผู้เข้าร่วมทำการออมมูลค่า 500 บาท 2 ครั้งระหว่างเวลาที่กำหนด ถือว่ามีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 5. รางวัล
  1. เมื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นสำเร็จตามข้อกำหนดในรายละเอียดโปรโมชั่นด้านบนแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลเป็นทองคำ 99.99 จำนวน 1 กรัม (“รางวัลทองคำ”)
  2. รางวัลนี้จำกัดเฉพาะผู้ชนะเพียง หนึ่ง (1) เดียวเท่านั้น
  3. การประกาศผลจะประกาศทางหน้าเพจ Facebook ของ HelloGold Thailand ในวันที่ 11 กันยายน 2563
  4. รางวัลทองคำจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ชนะรางวัลภายใน 5 วันทำการหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
  5. รางวัลทองคำจะถูกคำนวนตามราคาซื้อ ณ วันและเวลาที่การโอนทองคำเกิดขึ้น
  6. เมื่อมีการโอนรางวัลทองคำให้ผู้ชนะแล้ว ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ HelloGold ถือสิทธิไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการแจ้งเตือน อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบของผู้ให้บริการ และ/หรือเกิดจากการที่ผู้ใช้งานทำการยกเลิกจดหมายข่าวของ HelloGold
  7. HelloGold ถือสิทธิในการปรับเปลี่ยนรางวัลเป็นอย่างอื่น โดยจะเป็นรางวัลที่มีมูลค่าที่เทียบเท่ากับรางวัลเดิมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  8. ผู้เข้าร่วมทุกคนยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนรายนาม และรูปภาพ ต่อสาธารณะเพื่อทำกิจกรรมในส่วนของการเข้าชิงรางวัลนี้ และผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยจะถือว่าไม่มีสิทธฺในการเข้าร่วมชิงรางวัล และจะไม่สามารถรับรางวัลทองคำนี้ได้ และผู้ชนะจะต้องยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ HelloGold จัดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด
  9. HelloGold ถือสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมในการรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากพบว่าผู้เข้าร่วมได้กระทำการใดที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขของ HelloGold ไม่ว่าจะเป็นในด้านสินค้า หรือด้านนโยบาย หรือด้านการดำเนินการ
 6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคล ต่อสัญญา ต่อทรัพย์สินไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุอันเกิดจาก หรือมีค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
  2. HelloGold ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันอะไรก็ตามที่บ่งบอกว่า:
   1. โปรโมชั่นนี้จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ไร้การรบกวน หรือไม่มีความผิดพลาดใดๆ ระหว่างโปรโมชั่น;
   2. ความถูกต้องของข้อมูลและข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในหน้าโปรโมชั่น; หน้าเฟซบุ๊ค หรือโฆษณาที่ได้รับการอนุมัติจากพาร์ทเนอร์; และ;
   3. ความปลอดภัยและปราศจากไวรัสของคอมพิวเตอร์หรือผลกระทบต่างๆ ต่อทรัพย์สิน
  3. ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าในขอบเขตครอบคลุมที่กฎหมายอนุญาต HelloGold รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายการสูญเสีย และ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่น
  4. HelloGold สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลง รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และผู้ใช้งานจำต้องเคารพเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 7. ข้อมูลส่วนตัว
  1. HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 8. เหตุสุดวิสัย
  1. จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 9. กฏหมายและข้อบังคับ
  1. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย