02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » Terms And Conditions – Referral

เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่นโค้ดแนะนำ

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด
  1. แคมเปญโปรโมชั่น โค้ดแนะนำ (“the Referral Promotion”) ได้รับการจัดเตรียมและสนับสนุนโดยบริษัท ฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โดยโปรโมชั่นนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผูกมัด (“Terms & Conditions”)
  2. ถือว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
 • ระยะเวลา
  1. โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 23:59pm ถึง 31 ธันวาคม 2564 (“Promotion Period”) HelloGold สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ
  1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้สมัครบัญชีรายใหม่เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่ทำการสมัครขั้นตอน Know-Your Customer (“KYC”) สำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดย KYC กรณีนี้คือขั้นตอนการสมัครเต็มรูปแบบที่ได้ส่งเข้ามายัง HelloGold และได้รับการอนุมัติโดย HelloGold
  3. ลูกค้าของ HelloGold ที่เลือกจะร่วมโปรโมชั่นนี้จะเรียกว่าผู้อ้างอิง (“Referrer”) ผู้อ้างอิงสามารถแชร์โค้ดแนะนำจากโปรโมชั่นนี้กับใครและกี่ครั้งก็ได้ (“Referred Users”) โดยเราไม่ได้จำกัดจำนวนทองที่ผู้อ้างอิงจะได้รับเมื่อบุคคลที่เขาแชร์โค้ดแนะนำด้วย หรือ Referred Users ได้ทำการซื้อทองมากกว่ามูลค่า 500 บาทในการทำธุรกรรมครั้งเดียว
  4. โปรโมชั่นนี้จะเป็นผลสำเร็จเมื่อ Referred Users ได้ทำการซื้อทองคำที่มีมูลค่ามากกว่า 500 บาทในการทำธุรกรรมครั้งเดียว
  5. เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ Referred Users จะต้องทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ HelloGold Account พร้อมทั้งซื้อทองคำมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้เปิดบัญชี HelloGold สำเร็จเรียบร้อย Referred User ผู้ใดที่ทำการเปิดบัญชีมานานกว่า 30 วันจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
  6. Referred User สามารถใช้โค้ดแนะนำของตนเองเพื่อแชร์โค้ดได้โดยไม่เกี่ยวว่าจะสมัครบัญชีมานานเท่าใดแล้ว
  7. Referred User แต่ละคนจะสามารถใช้โค้ดแนะนำได้ 1 ครั้งตลอดอายุสมาชิก HelloGold หาก Referred User ได้ใช้โค้ดเพื่อรับรางวัลทองคำฟรีด้วยโค้ดอื่นไปก่อนหน้านี้ Referred User จะไม่มีสิทธิใช้โค้ดอื่นในการรับรางวัลเป็นทองคำได้อีก
 • รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. ผู้อ้างอิงทุกท่านสามารถแชร์โค้ดแนะนำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ
  2. โปรโมชั่น Referral ไม่สามารถใช้หลายๆ ครั้งได้ และ Referred User สามารถใช้โค้ด Referral รับรางวัลได้แค่ครั้งเดียว
  3. สิทธิประโยชน์:
   • ผู้อ้างอิง: จะได้รับทองคำโบนัสมูลค่า THB50 เมื่อ Referred User ใช้โค้ดของเขาในการซื้อทองคำที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าTHB500 ในการทำธุรกรรม 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
   • Referred User: จะได้รับส่วนลด THB50 เมื่อซื้อทองคำที่มูลค่าขั้นต่ำ THB500 ในธุรกรรม 1 ครั้ง เมื่อทำการซื้อโดยใช้โค้ดแนะนำของผู้อ้างอิง
  4. HelloGold ถือสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแคมเปญที่เกี่ยวกับโปรโมชั่น Referral เมื่อเห็นสมควร
  5. ทองคำที่ผู้อ้างอิงได้รับสามารถนำไปใช้ซื้อและขายทาง HelloGold ได้ปรกติ
  6. หาก Referred User ได้ทำการซื้อทองคำนับเป็นมูลค่าเท่าตัวของจำนวนทองคำที่กำหนดในเงื่อนไขโปรโมชั่น ส่วนลดที่ได้ Referred User จะรับนั้น จะเป็นจำนวนเท่าเดิมที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในช่วงเวลาโปรโมชั่น ไม่ใช่จำนวนเท่าตัว
  7. ทองคำโบนัสที่ได้รับในการร่วมโปรโมชั่นโค้ดแนะนำนั้น สามารถขายหรือไถ่ถอนได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ HelloGold ได้กำหนดไว้
 • การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใดด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้
  2. HelloGold ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือบ่งชี้ว่า:
   1. เราจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ในการจัดการ
   2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์
   3. ความปลอดภัยจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
  3. ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่า HelloGold สามารถสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อคำร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการร่วมโครงการ
  4. ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าในขอบเขตครอบคลุมที่กฎหมายอนุญาต HelloGold รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายการสูญเสีย และ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่น
  5. HelloGold สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลง รวมทั้งรายละเอียดของโปรโมชั่น Referral เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และผู้ใช้งานจำต้องเคารพเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
  6. HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในช่วงระหว่างโปรโมชั่น โค้ดแนะนำ
  7. HelloGold สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเลื่อนระยะเวลาของโปรโมชั่น หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
 • ลิขสิทธิ์
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com
   HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 • เหตุสุดวิสัย
  1. HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 • กฎข้อบังคับ
  1. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย