02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » NEWYR20 Terms & Conditions

ข้อกำหนดในการใช้โค้ด NEWYR20

 1. รายละเอียดย่อ

   

  1. รางวัลจากแคมเปญโปรโมชั่น HelloGold NEWYR20 (“the Promotion”) ได้รับการจัดเตรียมและสนับสนุนโดยบริษัท ฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โดยโปรโมชั่นนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผูกมัด (“Terms & Conditions”)
  2. ถือว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ

   

  1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้สมัครบัญชีรายใหม่เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับผู้สมัครบัญชี ระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2563
  3. สงวนสิทธิสำหรับผู้สมัคร 300 คนแรก ที่ไม่เคยสมัครบัญชีกับ HelloGold มาก่อน ซึ่งหมายถึงก่อนช่วงเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด
 3. รายละเอียดโปรโมชั่น

   

  1. เพื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้ใช้งานจะต้องสมัครบัญชี HelloGold ระหว่างวันที่ 1 มกราคม (ตั้งแต่ 01.00 น.) ถึง 31 มกราคม 2563 (ถึง 23:59 น.) (“Promotion Period”)
  2. HelloGold ถือสิทธิในการขยายหรือย่นระยะเวลาโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้ที่ได้ทำการสมัครโดยสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับทองคำมูลค่า 50 บาท เมื่อทำการสมัครเสร็จสิ้น (“Reward”)
  4. รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีทอง HelloGold ของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อทำการสมัครโดยสำเร็จ
  5. รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ใช้ และผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่ใช้สมัคร แต่ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ข้อความแจ้งเตือนไปไม่ถึงผู้ใช้หากเกิดปัญหาจากระบบผู้ให้บริการ
  6. รางวัลดังกล่าวจะได้รับการคำนวณด้วยราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในวันที่ทำการสมัครบัญชี
  7. HelloGold ถือสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
 4. การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

   

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้
  2. HelloGold ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง:
   1. เราจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่อง ไม่มีการขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ในการจัดการ
   2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์
   3. ความปลอดภัยจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
  3. ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่า HelloGold สามารถสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อคำร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการร่วมโครงการ
  4. ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าในขอบเขตครอบคลุมที่กฎหมายอนุญาต HelloGold รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายการสูญเสีย และ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่น
  5. HelloGold สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลง รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และผู้ใช้งานจำต้องเคารพเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 5. ลิขสิทธิ์
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท

   

 6. ข้อมูลส่วนบุคคล
  HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 7. เหตุสุดวิสัย
  จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 8. กฎข้อบังคับ
  เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย