TechSauce.co, มิถุนายน 5, 2019 - Gold (ทองคำ) หนึ่งในเครื่องมือแห่งการออมของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่รายได้ไม่ได้สูงก็สามารถทำได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น HelloGold ซึ่งเป็น Startup สัญชาติสิงคโปร์...

read more