02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » Chinese New Year Terms & Conditions

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

HelloGold Golden ProspeRATy Rebate

รายละเอียดย่อ
1. โปรโมชั่นรับตรุษจีน หรือ HelloGold Golden ProspeRATy Rebate (“โปรโมชั่น”) นี้ จัดการและสนับสนุนโดยบริษัทฮัลโหลโกล์ด จำกัด (“HelloGold”) โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (“เงื่อนไขและข้อกำหนดTerms & Conditions

2. ถือว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว

คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ
3. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับลูกค้า HelloGold ที่:

i. ผู้สมัครแผน SmartSaver รายใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อน หรือ;

ii. ผู้ที่เคยสมัครแผน SmartSaver แบบ 12 เดือน และได้ออมครบกำหนดแล้ว หรือ;

iii. ผู้ที่จะครบกำหนดแผน SmartSaver แบบ 12 เดือน ระหว่างช่วงโปรโมชั่นดังกล่าว หรือ;

iv. ผู้ที่เคยสมัครแผน SmartSaver แต่ยังไม่เคยเพิ่มทุนใน SmartSaver มาก่อน หรือ;

v. ผู้ที่เคยสมัครแผน SmartSaver แต่ยังไม่เคยเพิ่มทุน และได้ทำการยกเลิกแผน พร้อมกับสมัคร SmartSaver ใหม่ หรือ;

vi. ผู้ที่ได้เพิ่มทุนและได้ทำการยกเลิกแผนก่อนวันที่ 20 มกราคม 2563 และรอบการเพิ่มทุนได้ถูกยกเลิกระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด (“collectively Customers”)

4. ลูกค้าที่เคยได้รับรางวัลจากแคมเปญ SmartSaver อื่นๆ ก่อนหน้านี้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้เช่นกัน

5. ลูกค้าที่ทำการยกเลิกแผน SmartSaver ระหว่างช่วงโปรโมชั่นดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ

6. พนักงานบริษัทฮัลโหลโกล์ด จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ

ช่วงเวลาโปรโมชั่น

7. โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2563 (ตั้งแต่ 01.00 น.) ถึง 31 มกราคาม 2563 (ถึง 23:59 น.) (“Promotion Period”) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายหรือลดระยะเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดโปรโมชั่น

8. เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องทำการสมัครแผน SmartSaver ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 – 31 มกราคม 2563 และทำการเพิ่มทุนอย่างน้อย 300 บาทต่อเดือน หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการตั้งเป้าหมายในการออมอันใหม่ในช่วงโปรโมชั่น และทำการเพิ่มทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยจะนับจากวันที่เริ่มสมัครแผน SmartSaver ในช่วงเวลาโปรโมชั่น (“ระยะเวลา”) ดังกล่าวโดยสามารถทำการเพิ่มทุนได้ผ่านกระเป๋า HelloGold wallet และทำการเติมเงินเข้ากระเป๋าได้ด้ายการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, QR code หรือ ผ่าน counter service ต่างๆ

9. ลูกค้าที่ได้ทำการออมแบบต่อเนื่องกับ SmartSaver ครบ 6 เดือนจะได้รับเงินคืนจากค่าธรรมเนียมในการซื้อ (ในรูปแบบทอง) ตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น  (“Reward”) ทั้งนี้ rebate หรือเงินที่จะได้รับคืนจากการร่วมแคมเปญ SmartSaver นั้นจะถูกโอนคืนเป็นทองเข้าบัญชี HelloGold หลักของคุณเมื่อครบกำหนดการออมต่อเนื่อง 6 เดือน

10. รางวัลที่จะได้รับนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีหลักของลุกค้าสิ้นเดือนของการออมระยะยาวแบบ 6 เดือน ซึ่งหมายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำหรับลูกค้าที่เพิ่มทุนในการออมผ่านแผน SmartSaver อย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2563 (ตั้งแต่ 01.00 น.) ถึง 31 มกราคาม 2563 (ถึง 23:59 น.) (“Term Period”)

11. หากลูกค้าไม่สามารถทำการเพิ่มทุนได้ตามกำหนดในแต่ละเดือน (ทางแอปฯ จะทำการแจ้งเตือนโดยมีกำหนดวันไว้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการสมัคร SmartSaver และเพิ่มทุน)  ในช่วงระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นหรือทำการยกเลิกแผนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ

12. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและ push notification เมื่อรางวัลได้ถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดปัญหาในการแจ้งเตือนเพราะระบบของผู้ให้บริการอื่นๆ (third party) เกิดความล้มเหลว

13. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียบกับรางวัลที่ได้แจ้งไปโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

14. เมื่อครบกำหนดโปรโมชั่นแล้ว ลุกค้าสามารถเลือกที่จะถอนเงินหรือถอนทองได้ (ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการถอนเงินและถอนทองที่กำหนด) หรือสามารถเลือกที่จะออมต่อก็ได้เช่นกัน

15. เงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ SmartSaver

การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

16. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้

17. HelloGold ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง:

  1. เราจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่อง ไม่มีการขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ในการจัดการ
  2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์
  3. ความปลอดภัยจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ

18. ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าในขอบเขตครอบคลุมที่กฎหมายอนุญาต HelloGold รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายการสูญเสีย และ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่น

19. HelloGold ถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนด รวมทั้งรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ภาษาที่ใช้กำหนด

20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเกิดเหตุขัดแย้งหรือความไม่ต่อเนื่องใดๆ ระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ ขอให้ยึดเอาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ลิขสิทธิ์

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคล

22. HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com บริษัทฯ เคารพความต้องการของผู้ร่วมแคมเปญโปรโมชั่นหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ

เหตุสุดวิสัย
23. จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์

กฎข้อบังคับ
24. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

รางวัลต่างๆ ที่ HelloGold ได้รับ

ในช่วงเวลาเพียง 3 ปีตั้งแต่ HelloGold ได้เริ่มก่อตั้ง เราได้รับรางวัลและการยอมรับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริการที่ดีเยี่ยม