02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » 11.11 Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข โปรโมชั่น
ฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมในการชำระเงิน
HelloGold 11.11

 1. รายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมในการชำระเงิน HelloGold 11.11

  1. โปรโมชั่น HelloGold 11.11 (หรือเรียกว่า “โปรโมชั่น”) ได้รับการจัดเตรียมและสนับสนุนโดยบริษัท ฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โดยโปรโมชั่นนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผูกมัด (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”)
  2. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชั่นดังกล่าวทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ

  1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับลูกค้า HelloGold ทุกท่าน (“ผู้เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชั่น”)
  2. หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถอ้างอิงถึง FAQ เกี่ยวกับข้อกำหนดของธุรกรรม
  3. การซื้อทองผ่านแผน SmartSaver ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโปรโมชั่นนี้ จึงไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการซื้อในระหว่างแคมเปญโปรโมชั่นนี้
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น

  1. โปรโมชั่นนี้มีกำหนดตั้งแต่เวลา 01:00 น จนถึง 11.59 น ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 ตามเวลา GMT+ 7 ในประเทศไทย (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”)
  2. คำสั่งซื้อทองที่ทำก่อนหรือหลังช่วงเวลาโปรโมชั่นนั้นไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น ดั้งนั้นจึงจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
  3. HelloGold ถือสิทธิในการพิจารณาขยายหรือลดเวลาในการทำแคมเปญโปรโมชั่นนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. รายละเอียดโปรโมชั่น

  1. ผู้เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชั่นนี้สามารถซื้อทองคำผ่านหน้าแอป HelloGold ได้โดยตรงในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมในการซื้อทอง (“ค่าธรรมเนียมในการซื้อทอง”)
  2. ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องทำการซื้อทองโดยตรงผ่าน HelloGold wallet ที่ได้รับการเติมเงินไม่ว่าจะผ่าน Online Banking, QR code หรือ Counter Services ก็ตาม และจะต้องไม่ใช่การซื้อทองผ่านแผน SmartSaver ที่ได้สมัครไว้
  3. ดังนั้นเมื่อการซื้อทองเป็นผลสำเร็จ ค่าธรรมเนียมธุรกรรมในการชำระเงินในการซื้อทองนั้นจะได้รับการยกเว้น แต่ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมการขายนั้นไม่ได้รับการยกเว้นในช่วงระยะเวลาแคมเปญโปรโมชั่นนี้
 5. การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลไม่ว่าจะทางอ้อมหรือโดยตรงหรือเป็นผลอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้ของผู้เข้าร่วมแคมเปญ
  2. HelloGold ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง:

   1. การจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่อง ไร้การรบกวน และปัญหา;
   2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์; และ
   3. ความปลอดภัยและอิสระจากการคุกคามของไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  3. HelloGold มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
  4. HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการเสียหายระหว่างโปรโมชั่น
  5. HelloGold มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนกำหนดโปรโมชั่นหากมีเหตุจำเป็น
  6. HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุที่ทำให้การแจ้งเตือนไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากระบบของผู้บริการเสริมมีปัญหา
 6. ลิขสิทธิ์

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน ซอฟต์แวร์ หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
 7. ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 8. เหตุสุดวิสัย

  1. จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 9. กฎหมายข้อบังคับ

  1. จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์