1 300 130 888 hello@hellogold.com

Halaman Utama » Memperkasakan Usahawan Wanita Malaysia dengan Global Sadaqah

Raikan Bulan Wanita Antarabangsa ini dengan menyumbang kepada dana Qard Hasan GlobalSadaqah yang bertujuan untuk menyokong Usahawan Wanita Malaysia.

Apakah Qard Hasan?

Qard Hasan adalah pinjaman yang diberikan berdasarkan niat muhibah, biasanya untuk keperluan kesejahteraan sosial atau pembiayaan jangka pendek. Peminjam hanya membayar balik jumlah yang dipinjam, tanpa kadar faedah ataupun caj dari pemberi pinjaman.

Sebilangan besar benefisiari ini tidak mempunyai aset untuk disimpan sebagai jaminan kepada bank untuk dapatkan pinjaman ataupun melepasi pemeriksaan risiko.

Program ini membuka pintu pemberdayaan dan sara diri bagi wanita yang memerlukan bantuan dan membolehkan mereka untuk menjadi bebas dari pinjaman dan hutang dengan kadar faedah tinggi.

Inilah cara anda boleh menyumbang secara langsung melalui aplikasi HelloGold:

How to Donate Gold to Global Sadaqah

Lihat kempen di sini.

 

Previous Post
Next Post